Organisatie

De kinderen zijn ingedeeld in stamgroepen. Dit zijn groepen waarin kinderen van verschillende leeftijden samen werken. Ieder kind heeft daardoor een wisselende rol; die van jongste, oudste of middelste; van leerling, gezel of meester. We hebben in de onderbouw kinderen van 4, 5 en 6 jaar oud bij elkaar zitten in een stamgroep. In  de middenbouw zitten kinderen van de groepen 3,4 en 5 bij elkaar in een stamgroep en in de bovenbouw van de groepen 6,7 en 8.  We willen graag dat kinderen door de hele school met elkaar samen werken en samen leren. Daarom wordt er ook regelmatig groepsdoorbrekend gewerkt. Instructies van rekenen, taal en lezen vinden vaak in vorderingsgroepen plaats.