Communicatie met ouders

Wij hechten veel belang aan de communicatie met ouders. We hebben dan ook verschillende manieren waarop we het contact houden.
 

Ouderportaal

Op Oldenije gebruiken we het ouder-portaal 'Klasbord. Via dit portaal communiceert het team met ouders over praktische zaken in de klas, worden foto's gedeeld en ontvangt u nieuws van de school. Op het ouderportaal staat ook een kalender met alle belangrijke momenten van het jaar.
 

Schoolgids

Ieder schooljaar ontvangen alle ouders in de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar via het ouderportaal een digitale schoolgids. De schoolgids vermeldt alle verplichte onderdelen waarover een school de ouders dient te informeren. De schoolgids bevindt zich op het ouderportaal en op de website.
 

Ouderavonden en oudergesprekken

Aan het begin van het schooljaar organiseren we een informatieavond voor alle ouders van de groep en een individueel startgesprek van de ouders met de stamgroepleider en soms het kind. Daarnaast vinden er minstens twee keer per jaar gesprekken plaats tussen stamgroepleider, ouders en kind. Gespreksonderwerpen zijn onder andere welbevinden, functioneren en ontwikkeling van het kind.
 

En verder

  • Alle kinderen krijgen twee keer per jaar een rapportage mee naar huis.
  • In het algemeen geldt dat u altijd een afspraak kunt maken met de leerkracht van uw kind of de directie. ’s Morgens zijn we in principe in de klas voor de kinderen. We maken graag een afspraak met u na schooltijd. Dit kan via de intekenlijst op het ouderportaal. Met de directie kan ook tijdens schooltijd een afspraak worden gepland.
  • Een aantal keren per jaar bent u welkom om een stuk van de dag mee te kijken in de groep van uw kind.
  • ouders zijn uitgenodigd bij afsluitende vieringen van projecten
  • eens in de twee maand is er een koffieochtend voor de ouders in de stamgroep