Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR zijn zowel de ouders als de personeelsleden vertegenwoordigd. De MR bestaat uit zes mensen, drie ouders en drie teamleden. Elk lid is gekozen voor drie jaar. U kunt eventuele vragen of opmerkingen over algemene zaken aan de leden van de M.R. kenbaar maken via de mail. Die zullen ze dan verder ter discussie stellen.

Email: mr.oldenije@proloog.nl

Oudergeleding:

  • Getty Bouma
  • Jana Schatto
  • Pauline Stoel

Personeelsgeleding:

 

  • Sharon Westkamp
  • Carmen Uribe Garcia
  • Daphne Graveland