Kindcentrum

De Oldenije en Sinne Kinderopvang ontwikkelen samen een Jenaplan Kindcentrum. 

Wij zijn een Jenaplan Kind Centrum in oprichting en werken samen met Sinne kinderopvang. We werken hierbij nauw samen met de locaties Sinne Jacobijnerkerkhof en Sinne Oldenije/Kunstbende. 

Na schooltijd kunnen ouders gebruik maken van de Buitenschoolse Opvang. (=BSO)Er is een BSO op locatie Sinne Jacobijnerkerkhof, deze biedt plaats aan 40 kinderen per dag in de leeftijd van 4-13 jaar. Sinne Jacobijnerkerkhof is 5 middagen geopend van 14:00 – 18:30. De locatie is gevestigd aan de voet van de Grote Jacobijnerkerk.

Naast een BSO biedt Sinne Jacobijnerkerkhof een Speelleergroep voor peuters van 2-4 jaar. Speelleergroep Het Atelier is geopend op maandag-dinsdag-en donderdagochtend van 08:30 – 12:30. Met de peuters wordt dagelijks gewandeld door de mooie authentieke straatjes van de binnenstad. We brengen regelmatig een bezoek aan de Oldenije. Op speelleergroep Het Atelier bieden wij ontwikkelings-en-belevingsgerichte activiteiten aan. We werken met het VVE-programma Uk&Puk, dat speciaal is ontwikkeld voor kindercentra. De thema’s staan dichtbij de belevingswereld van jonge kinderen.

Kinderen met een VVE-indicatie hebben vanaf 2 jaar recht op een gemeentevergoeding voor 3 dagdelen, wanneer zij geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Kinderen met een VVE-indicatie hebben voorrang bij de plaatsing op de speelleergroep.

In school is ook een BSO gevestigd, Sinne Oldenije/ Kunstbende. Deze biedt plaats aan 22 kinderen per dag in de leeftijd van 4-13 jaar. Sinne Oldenije/Kunstbende is geopend op maandag-dinsdag-en donderdag van 14:00 – 18:30. Op woensdag en vrijdag wordt samengevoegd met locatie Sinne Jacobijnerkerkhof.

Er wordt voorschoolse opvang (=VSO) geboden op Sinne Jacobijnerkerkhof op maandag en donderdag van 07:30 – 08:30. De kinderen worden ’s ochtends door een pedagogisch medewerker naar school gebracht. Na schooltijd worden de kinderen opgevangen door de pedagogisch medewerker(s) van de betreffende locatie. De kinderen van Sinne Jacobijnerkerkhof gaan samen met een pedagogisch medewerker lopend of per fiets naar de BSO.

We werken met verschillende thema’s die zichtbaar zijn in de centrale groepsruimte van de BSO. De kinderen overleggen op democratische wijze over welke activiteiten zij willen doen en over de manier waarop het thema wordt vormgegeven. De ligging van de locaties nodigt ook uit tot culturele uitstapjes zoals verschillende musea, de Prinsentuin, nabijgelegen winkels en DBieb.

We maken gebruik van de 2 geschakelde schoolpleinen van de Oldenije en spelen regelmatig op het grasveld voor locatie Sinne Jacobijnerkerkhof. Dit is een mooie ontmoetingsplek voor vriendjes van school en buurtkinderen.

Kinderen die gebruik maken van de BSO kunnen ook in de vakanties en op lesvrije dagen gebruik maken van de opvang van Sinne. De medewerkers op de afdeling Relatiebeheer van Sinne Kinderopvang horen graag van u 
 

058.267 28 50 of info@sinnekinderopvang.nl

Jacobijner Kerkhof 50 8911 EN Leeuwarden
jacobijnerkerkhof@sinnekinderopvang.nl
058 – 21 65 246
Aanbod Sinne Oldenije-Kunstbende en Jacobijnerkerkhof

Speelleergroep

Er is 1 speelleergroep. Geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen van 8.30 – 12.30 uur

Voorschoolse opvang

Er wordt VSO geboden op maandag, woensdag en donderdag van 7.30 – 8.30 uur. Bij voldoende aanmeldingen zullen ook de dinsdag en vrijdag open

Na schoolse Opvang-Flexopvang

Er wordt op kleine schaal flexibele NSO dagelijks van 14.00-18.30 uur. Op maandag dinsdag en donderdag wordt dit aangeboden op zowel de school als de locatie Jacobijnerkerkhof. Op woensdag en vrijdag worden de groepen samengevoegd.

Vrijedagenopvang

Als het onderwijsgedeelte gesloten is, kan uw kind terecht op de buitenschoolse opvang.

Vakantieopvang

Uw kind kan tijdens alle schoolvakanties bij ons terecht.

De medewerkers op de afdeling Relatiebeheer van Sinne Kinderopvanghoren graag van u, via  058-267 28 50 of info@sinnekinderopvang.nl