Openbare Jenaplan Basisschool Oldenije...

 • Is een gemeenschap van kinderen, ouders en team waar wordt geleefd, geleerd en gelachen.
 • Wil kinderen leren met lef samen te leven.
 • Ontwikkelt de hele persoonlijkheid: hoofd, hart en handen en hecht daarbij veel waarde aan de ontplooiing van creativiteit, kritisch denken en het zin-zoeken.
 • Zoekt verbinding met de wereld om zich heen.
 • Hanteert een ritmisch weekplan met de Jenaplan essenties gesprek, spel, werk en viering.
 • Laat kinderen in vele vormen samenwerken.
 • Heeft bewust heterogene groepen; verschillende leeftijden in een groep.
 • Besteedt veel aandacht aan wereldoriëntatie/projectonderwijs.
 • Hecht belang aan evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling en werkt met KiVa, gericht op het versterken van de groepsvorming en tegen pesten.
 • Is eigentijds hetgeen zich bijvoorbeeld uit in het beredeneerd werken met Ipads.
 • Spreekt met kinderen over persoonlijke ervaringen en belevenissen.
 • Maakt samen met de kinderen afspraken over het samen leven en werken.

droom
van wat je wil bereiken

later
strakjes
deze week

toe maar

speel
vier
werk
en spreek

tot je op jezelf gaat lijken© 2016 Judith Nieken | lttrvreters.nl

Kennismaken? Maak een afspraak.

Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Hiervoor kunt u mailen of bellen: info.oldenije@proloog.nl of 058-2125070