Ga naar de website van Proloog

Sluiting school ivm corona

Bij nieuws op het ouderportaal vinden jullie de brief van Proloog over de sluiting van de school met ingang van morgen, 16 maart tot 6 april. Mochten ouders werkzaam in vitale beroepen geen opvang kunnen regelen dat kun je dat via de mail aan Karin aangeven. Let op dat dit alleen voor deze beroepen geldt. In de loop van de komende dagen zal deze opvang door de gemeente worden gecentraliseerd.  Mail naar kdokter@proloog.nl.

We zullen de komende dagen als team hard gaan werken aan oplossingen. Geef ons daarvoor wat tijd... Ik wens iedereen sterkte, kalmte en laten we lief zijn voor elkaar.

Brief Proloog sluiting school ivm corona

 

De Oldenije

is een basisschool met het Jenaplan-concept in de binnenstad van Leeuwarden, dicht bij musea, culturele instellingen, bibliotheek en bedrijven.

Ouders kiezen bewust voor de Oldenije en komen uit het centrum en diverse wijken. Er zitten ongeveer 220 kinderen op de Oldenije in 8 stamgroepen. De groepen 1 tot en met 6 zitten op de hoofdlocatie in de St. Anthonystraat en de kinderen van groep 7 en 8 zitten in de voormalige Joodse School in de Levissonstraat.

Kenmerken van de Oldenije

 • heeft heterogene groepen – verschillende leeftijden in een groep -

 • besteedt veel aandacht aan wereldoriëntatie/projectonderwijs

 • ontwikkelt de hele persoonlijkheid: hoofd, hart en handen

 • is een gemeenschap van kinderen, ouders en onderwijzers

 • heeft groepen van 24 tot 30 leerlingen

 • zoekt contact met de omgeving

 • ziet het belang van evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling

 • is eigentijds

 • hanteert een ritmisch weekplan met gesprek, spel, werk en viering

 • laat kinderen in vele vormen samenwerken

 • vindt ontplooiing van creativiteit belangrijk