KiVa

Wij werken sinds drie jaar met KiVa. KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen (groep 1 t/m groep 8). Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat.

KiVa is wetenschappelijk bewezen effectief én goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De KiVa-monitor is goedgekeurd door de Onderwijsinspectie; met de KiVa-monitor voldoen scholen dus aan de wettelijke verplichting de sociale veiligheid onder leerlingen te meten.

Met KiVa worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. Groepsproblemen, zoals pesten, worden met KiVa effectief voorkomen. Hoewel KiVa inhoudelijk vooral in zet op preventie (op het voorkomen van), kent het programma ook curatieve onderdelen waarmee problemen kunnen worden opgelost.

Voor meer informatie zie https://www.kivaschool.nl.