Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.
 

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik schoolgids 2023-2024om de schoolgids te downloaden.
 

Veiligheidsplan en Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van de antipest methode  KiVa. KiVa wordt preventief ingezet en er is een stappenplan dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het veiligheidsplan waarin zich ook het antipest protocol bevindt te  downloaden.
 

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.