Werken met Ipads

De huidige tijd biedt ons allerlei mogelijkheden. Wij kiezen ervoor zowel op papier te werken als ook digitaal. Daarom hebben we in alle groepen digitale schoolborden en werken we met Ipads.

Kleutergroepen

Kleuters mogen leuke educatieve apps gebruiken op de iPad en de touchscreen. Zo leren ze spelenderwijs steeds meer digitale vaardigheden.

Groep 3

In groep 3 hebben we gedeelde ipads. De kinderen werken met educatieve apps en digitale ondersteuning van de methodes aan diverse reken- en leesopdrachten.

Groep 4 t/m 8

Vanaf groep 4 krijgen kinderen een iPad in bruikleen. Deze wordt ingezet samen met boeken, werkboeken en schriften. Met de ipads wordt dus “beredeneerd” gewerkt. Dat wil zeggen dat we ze inzetten bij de verwerking van rekenen, spelling, lezen. Door het werken met de Ipad krijgt het kind directe feedback op het gemaakte werk en wordt het programma gepersonaliseerd. De ipad wordt ook ingezet bij andere vakken en projecten. Denk daarbij aan het maken van presentaties, opzoeken van informatie en creatieve toepassingen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het veilig omgaan met ICT en internet (mediawijsheid).