Jenaplan

Op Oldenije wordt lesgegeven binnen de kaders van het Jenaplanonderwijs.

We zijn sinds 1986 een Jenaplanschool en blijven een Jenaplanschool uit overtuiging. De grondlegger van het Jenaplanonderwijs is Peter Petersen (1884-1952). De uitgangspunten van Petersens ideeën zijn uitgewerkt in 20 basisprincipes. Deze uitgangspunten onderschrijven alle Jenaplanscholen. De uitvoering van deze principes is op elke Jenaplanschool verschillend, want ieder team zoekt zijn eigen weg binnen het concept Jenaplan. Verandering en verbetering van het onderwijs wordt ook in onze school als een nooit eindigend proces gezien; een constant proces van plannen, handelen, checken en aanpassen. De uitwerking van de basisprincipes moet natuurlijk aan de eisen van de tijd en de kwaliteitseisen van de overheid voldoen.
 

Stamgroepen

De kinderen zijn ingedeeld in stamgroepen. Dit zijn groepen waarin kinderen van verschillende leeftijden samen werken. Ieder kind heeft daardoor een wisselende rol; die van jongste, oudste of middelste. Daardoor leren ze van en met elkaar op alle gebieden.
 

Brede ontwikkeling

Kinderen moeten zich veelzijdig kunnen ontwikkelen op school. Zij moeten niet alleen veel leren over de wereld om hen heen, maar ook belangrijke waarden ontwikkelen. Enkele daarvan zijn: respect en zorg voor anderen en voor de wereld van de natuur; actief, kritisch en onderzoekend deelnemen aan de samenleving en daarin je verantwoordelijkheid nemen. Alle momenten in het dagelijkse onderwijs moeten op een of andere manier doordrenkt zijn van mogelijkheden om deze waarden te ontwikkelen en je zelf zo breed mogelijk ontplooien.

Kijk voor meer informatie in onze  schoolgids en op http://www.jenaplan.nl of het animatiefilmpje van de jenaplanvereniging: https://youtu.be/ahj9TBCiI9.