Ziekte en verlof

Ziekmelden per e-mail

Wanneer uw kind wegens ziekte of om andere redenen niet op school kan komen, verwachten we een mailtje of een telefoontje van u. Wanneer u belt, wilt u dat dan voor schooltijd (8.00-8.30 uur) doen? Als u ons niet te pakken krijgt, probeer het dan later nog eens of mail naar: info.oldenije@proloog.nl

Verlof buiten de vakanties

Verzoeken om vrijaf (minder dan 10 dagen) dienen minimaal 10 dagen van tevoren schriftelijk bij de directie te worden ingediend. Het formulier hiervoor kunt u bij de directie verkrijgen en vindt u via onderstaande link. De directie mag alleen verlof geven voor bijzondere ( (familie)gebeurtenissen (jubilea, huwelijk, overlijden). De richtlijnen hiervoor vindt u in het via de link hieronder en bij de directeur, Karin Dokter. We vragen u bezoeken aan arts en tandarts zo mogelijk buiten schooltijd te willen afspreken.

Kinderen die 4 jaar oud zijn kunnen in overleg met de schoolleiding en de stamgroepleider soms een rustdag krijgen. Daarvoor moet wel altijd een verlofformulier worden ingevuld.

Alle andere verzoeken zoals vakantie buiten de schoolvakantie, dienen gericht te worden aan:

afdeling leerplicht,
Dienst Welzijn - Afdeling Basisonderwijs
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
058-2338314

aanvraag verlof buiten schoolvakanties.pdf

verlofregeling samenwerkingsverband PO Friesland