Ziekte en verlof

Ziekmelden per e-mail

Wanneer uw kind wegens ziekte of om andere redenen niet op school kan komen, verwachten we een mailtje of een telefoontje van u. Wanneer u belt, wilt u dat dan voor schooltijd (8.00-8.30 uur) doen? Als u ons niet te pakken krijgt, probeer het dan later nog eens of mail naar: info.oldenije@proloog.nl
 

Verlof buiten de vakanties

Verzoeken om vrijaf (minder dan 10 dagen) dienen minimaal 10 dagen van tevoren schriftelijk bij de directie te worden ingediend. Het formulier hiervoor kunt u bij de directie verkrijgen en vindt u via deze link verlof buiten vakanties. De directie mag alleen verlof geven voor bijzondere ( (familie)gebeurtenissen (jubilea, huwelijk, overlijden). De richtlijnen hiervoor vindt u in het via de link hieronder en bij de directeur, Karin Dokter. We vragen u bezoeken aan arts en tandarts zo mogelijk buiten schooltijd te willen afspreken.

Kinderen die 4 jaar oud zijn kunnen in overleg met de schoolleiding en de stamgroepleider soms een rustdag krijgen. Daarvoor moet wel altijd een verlofformulier 4 jarige worden ingevuld.

Alle andere verzoeken zoals vakantie buiten de schoolvakantie, dienen gericht te worden aan:

afdeling leerplicht,
Dienst Welzijn - Afdeling Basisonderwijs
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
058-2338314

verlofregeling samenwerkingsverband PO Friesland