Algemeen

De Oldenije is openbare basisschool die vanuit het Jenaplan concept kinderen kwalitatief goed onderwijs wil bieden dat tot doel heeft de hele persoonlijkheid te ontwikkelen: hoofd, hart en handen. We vormen een democratische gemeenschap van kinderen, ouders en team waarin samen wordt geleefd, geleerd en gelachen en waar kinderen met lef leren samenleven.

De Oldenije vormt samen met Sinne Kinderopvang locatie Jacobijnerkerkhof een jenaplan Kind Centrum.

Wij zijn een maatschappij in het klein waarin we kinderen willen voorbereiden op de steeds veranderende samenleving. Die vraagt om goed opgeleide, flexibele, creatieve en mondige burgers. Wij geven daarom onderwijs en opvang waarin kennisverwerving hand in hand gaat met samenwerkend leren, persoonlijke groei en het ontwikkelen van sociale vaardigheden en talenten. Iedereen is en voelt zich welkom. Ouders zijn partner in opvoeding en onderwijs. We zoeken de verbinding met de omgeving.