Ouders

Wij hopen dat ouders een actieve rol willen spelen in de school door het helpen bij activiteiten van de groepen en door het inzetten van hun eigen passie en/of talenten in cursussen of ontdekprogramma’s die aan kinderen worden gegeven of bij andere activiteiten die plaatsvinden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het organiseren en helpen bij sportdagen, natuuruitjes, culturele uitjes, hulp in de groep.

Samen met ouders werken we aan educatief partnerschap. Hieronder verstaan we een niet- vrijblijvende, maar gelijkwaardige samenwerking tussen ouders, kind en medewerkers, waarin ouders en medewerkers vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind. Medewerkers en ouders hebben ieder een eigen belangrijke rol bij de ontwikkeling van het kind. Ouders kennen hun kind als beste en de medewerkers zijn de professionals als het gaat om het geven van goed onderwijs en goede begeleiding.

Oldenije heeft naast de medezeggenschapsraad en ouderraad en een kinderraad. Hierin kunnen zowel ouders als leerlingen ( deels) invloed uitoefenen op dat wat er in de school gebeurt. In de toekomst willen we graag een JKC raad oprichten.