Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen dát onderwijs krijgen dat past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden.
 

Leerlingvolgsysteem

We volgen het leer- en ontwikkelingsproces van onze kinderen voortdurend. Dit doen we door het observeren van kinderen en door het afnemen van methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen. Zo hebben we informatie hoe het gaat met een kind en of er aanpassingen nodig zijn in onderwijs aanbod of begeleiding. Dit wordt regelmatig besproken door leerkrachten van de groepen samen met de intern begeleider. De intern begeleider (Ib’er) is de coördinator van de leerlingenzorg en begeleidt en ondersteunt leerkrachten bij het uitvoeren van een passend onderwijsaanbod.
 

Grenzen aan zorg

De school kijkt samen met de ouders naar de mogelijkheden van school en het kind om passend onderwijs te kunnen geven. Belangrijk hierbij is:

  • het welbevinden van de leerling (voelt hij of zij zich op zijn gemak);
  • rust en veiligheid in de groep;
  • de ontwikkeling van het kind en het leerproces van de kinderen in de groep;
  • de hoeveelheid zorg in de groep;
  • samenwerking met team en ouders voor het vinden van een goede oplossing.

Voor meer informatie, zie ons ons schoolondersteuningsprofiel en de schoolgids 2023-2024