Onze belangrijkste uitgangspunten

Ervaringsgericht

We willen dat de kinderen veel ervaringen opdoen; leren door te ervaren. Daarom nodigen we kinderen uit tot spel, ontdekkend leren en zorgen we voor een rijke leeromgeving.

Ontwikkelingsgericht

We willen de kinderen uitdagen velerlei competenties te ontwikkelen en grenzen te verleggen en kinderen leren hoe te leren.

Coöperatief

We willen dat de kinderen samen spreken, samen spelen, samen werken en samen vieren. Dat betekent dat ze elkaar helpen, eigen werk laten zien en bespreken, samen de klas inrichten, samen leefregels afspreken en jong en oud elkaar ontmoeten.

Wereld oriënterend

In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken. De wereld leren kennen met aandacht voor de grote en de kleine actualiteit.

Kritisch

We willen dat de kinderen werken aan een humane en duurzame samenleving. Dat ze nadenken over waar en onwaar, mooi en lelijk en sociale verhoudingen.

Zin-zoekend

We willen dat kinderen nadenken en spreken over levensbeschouwelijke zaken. Verhalen vertellen, over symbolen en rituelen in het leven en je inzetten voor anderen. Waarom doen we wat we doen, zoals we het doen?