Agenda

Op het ouderportaal vindt u de agenda van school. Er zijn twee verhuisdagen waarop de kinderen vrij zijn: 14 en 24 oktober 2022.

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie      15 oktober 2022 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie    24 december 2022 t/m 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 t/m 5 maart 2023
Goede vrijdag/Pasen 7 april 2023 t/m 10 april 2023
Meivakantie 26 april 2023 t/m 7 mei 2023
(incl. studiedag team, koningsdag en bevrijdingsdag)
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei  t/m 31 mei 2023
Zomervakantie  22 juli 2023 t/m 3 september 2023

   Er zijn studiedagen voor het team. Deze dagen zijn de kinderen vrij. Dit is op 6 maart, 26 april en 30 juni.