Agenda

Op klasbord vindt u de agenda van school.

Vakantieregeling en studiedagen 2023-2024

Vakanties:

Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober 2023

Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024

Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024

Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2024

Studiedagen:

Vrijdag 20 oktober,

Maandag 30 oktober,

Woensdag 6 december,

Maandag 8 januari,

Donderdag 15 en vrijdag 16 februari,

Dinsdag 9 april vanaf 11.30 uur

Dinsdag 21 mei,

Woensdag 26 juni vanaf 11.30 uur,

Donderdag 27 juni