Ga naar de website van Proloog

Ziekte en verlof

 

Ziekmelden per e-mail

Wanneer uw kind wegens ziekte of om andere redenen niet op school kan komen, verwachten we een briefje of een telefoontje van u. Wanneer u belt, wilt u dat dan voor schooltijd (8.00-8.30 uur) doen?  Een mailtje naar de eigen leerkracht kan ook of naar: info.oldenije@proloog.nl    


Verlof buiten de vakanties

​Verzoeken om vrijaf (minder dan 10 dagen) dienen minimaal 10 dagen van tevoren schriftelijke  bij de directie te worden ingediend. Het formulier hiervoor kunt u bij de directie verkrijgen. Of via onderstaande link.
De directie mag alleen verlof geven voor bijzondere familiegebeurtenissen (jubilea, huwelijk, overlijden). We vragen u bezoeken aan arts en tandarts zo mogelijk buiten schooltijd te willen afspreken. Alle andere verzoeken zoals vakantie buiten de schoolvakantie, dienen gericht te worden aan:
afdeling leerplicht,
Dienst Welzijn -  Afdeling Basisonderwijs
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
058-2338314
                       

aanvraag verlof buiten schoolvakanties.pdf

verlofregeling samenwerkingsverband PO Friesland