Ga naar de website van Proloog


Wilt u uw kind aanmelden?

Voordat uw kind bij ons op school komt is het gebruikelijk dat we eerst nader kennismaken. Dat doen we met een rondleiding tijdens de lessen. We informeren u dan over het jenaplan-onderwijs bij ons op school en u krijgt een goede indruk van onze werkwijze en schoolsfeer. Na de rondleiding kunt u beslissen of onze school bij uw kind past en kunt u eventueel een aanmeldingsformulier invullen.

Zodra de school beschikt over een door de ouders of verzorgers ondertekend aanmeldformulier en de school  heeft onderzocht of het kind plaatsbaar is, kan de leerling worden ingeschreven. Dan is ook bekend of een kind al dan niet geplaatst kan worden of op een wachtlijst komt.

Kinderen die nog geen vier jaar zijn komen voor hun vierde verjaardag een ochtend "proefdraaien" met of zonder een ouder. Altijd in overleg met de groepsleerkracht.

Zit uw kind op een andere basisschool in Leeuwarden en wenst u een rondleiding bij onze school, dan informeren wij uw "oude" school daarover. Dit is namelijk een afspraak van alle openbare basisscholen in Leeuwarden.

Sinds 1 augustus 2013 is er een leerlingenstop en heeft de Oldenije een wachtlijst. Samen met het schoolbestuur Proloog en de MR zijn hierover afspraken gemaakt. We streven de komende jaren naar een maximum van 28 leerlingen per groep. Broertjes en zusjes worden eerst geplaatst.  Na de  aanmeldingen uit de buurt , postcode 8911, en leerlingen afkomstig van de speelleergroep Sinne Jacobijnerkerkhof wordt er gekeken of er nog ruimte is voor andere leerlingen van de wachtlijst.


zie procedure toelating en inschrijving leerlingen

procedure wachtlijst.pdf

attentie: vanaf 1 juli 2016

De wachtlijst hoeft  geen belemmering zijn om te komen kennismaken. Er is weer enige ruimte om kinderen in te schrijven voor de groepen 3-4.