Ga naar de website van Proloog

Tussenschoolse opvang

Op de Oldenije blijven in principe alle kinderen over
.  

Bij de Oldenije is de organisatie van de TSO (tussenschoolse opvang) in handen van  Sinne Kinderopvang, evenals de voorschoolse en de naschoolse opvang. Wanneer u uw kind aanmeldt bij de Oldenije ontvangt u ook een inschrijfformulier voor de TSO en daarmee sluit u een abonnement af tot uw kind weer van school gaat of geen gebruik meer van de TSO maakt.

U kunt zich ook aanmelden via de website van Sinne Kinderopvang.

De kosten bedragen € 93,24 per kind per jaar.

 

Wat betekent het dat alle kinderen overblijven?

Bij de Oldenije eten de leerkrachten met de kinderen in hun eigen lokaal. De kinderen nemen zelf hun brood en drinken mee.

De rest van de pauze spelen ze onder de hoede van pleinwachtouders en een pedagogisch medewerker van Sinne Kinderopvang buiten.

De groepen 1 & 2 spelen van 11.30 tot 12.15 uur buiten en eten daarna met de leerkracht tot 12.45.

De groepen 3 t/m 8 eten om 12.00 uur met de leerkracht en zijn van 12.15 uur tot 13.00 uur buiten.

Er is speelmateriaal aanwezig en regelmatig worden er activiteiten aangeboden. Bij regen brengen de kinderen de pauze in de school door, onder toezicht van de pleinwachtouders en de pedagogisch medewerkers van Sinne Kinderopvang. Bij guur weer kunnen kinderen die daar behoefte aan hebben het laatste kwartier van de pauze in het speellokaal door brengen met lezen, tekenen of rustig kletsen.

De coördinatie van de tso is in handen van Tineke Reitsma. Zij is het eerste aanspreekpunt voor wat betreft de tussenschoolse opvang. Ook kunt u zich bij haar aanmelden wanneer u pleinwachtouder wilt worden.

Mail: tso.deoldenije@skl_lwd.nl Tel:   06-27566578