Ga naar de website van Proloog

Buitenschoolse opvang

De Oldenije en Sinne Kinderopvang ontwikkelen samen een Integraal Kindcentrum. De groepen zijn gevestigd in een  prachtig monumentaal pand, met veel licht en ruimte voor de kinderen. De kinderen spelen buiten op het grasveld, gelegen aan de locatie. De pedagogisch medewerkers halen de kinderen van school en brengen ze naar de locatie 
Jacobijner Kerkhof 50
8911 EN Leeuwarden
E: jacobijnerkerkhof@sinnekinderopvang.nl
058 – 21 65 246

 

De Oldenije heeft de Buitenschoolse opvang (BSO) met Sinne Kinderopvang geregeld. U kunt uw kind voor school vanaf 7.30 uur naar de BSO-locatie brengen. Daar kan het zelf meegebrachte ontbijtje gegeten worden, nog even een boekje gelezen worden of bijvoorbeeld een spel gespeeld. De pedagogisch medewerkers van Sinne zorgen ervoor dat uw kind op tijd naar school wordt gebracht. Met u spreken ze af of uw kind op het plein mag spelen of naar de klas gebracht wordt. Na schooltijd worden de kinderen bij school opgehaald door Sinne, wellicht heeft u de medewerkers  op het schoolplein wel gezien in hun opvallende oranje jassen. Ook in de schoolvakanties en op schoolvrije dagen is het extra leuk op de BSO. Om de BSO goed te regelen is er regelmatig contact tussen de Oldenije en de BSO.

Aanbod Sinne Jacobijnerkerkhof

Speelleergroep: Er is 1 speelleergroep. Geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen van 8.30 – 12.00 uur

Voorschoolse opvang: Er wordt VSO geboden op maandag, woensdag en donderdag van 7.30 – 8.30 uur. Bij voldoende aanmeldingen zullen ook de dinsdag en vrijdag open

Tussenschoolse opvang: Voor de kinderen van de basisschool Oldenije Naschoolse opvang

Flexopvang: Er wordt op kleine schaal flexibele NSO aangeboden.

Vrijedagenopvang: Als het onderwijsgedeelte gesloten is, kan uw kind terecht op de buitenschoolse opvang.

Vakantieopvang: Uw kind kan tijdens alle schoolvakanties bij ons terecht.

De medewerkers op de afdeling Relatiebeheer van Sinne Kinderopvang
horen graag van u, via
T. 058-267 28 50 of E. info@sinnekinderopvang.nl