Ga naar de website van Proloog

Link naar schoolgids 2019-2020 van Oldenije :

Schoolgids 2019-2020Link naar jaarverslag 2016-2017:

Jaarverslag_Oldenije 16-17_lowres.pdf

Link naar inspectierapport - aug.2015

15HJ rapport d.d. 25-8-2015 

Prolooggids met algemene informatie :

http://www.proloog.nl/Portals/117/docs/INFORMATIEGIDSEN/-PROLOOG_2013v1.pdf