Ga naar de website van Proloog

Oldenije en jenaplan

De grondlegger van het Jenaplanonderwijs is Peter Petersen (1884-1952). De uitgangspunten van Petersen zijn uitgewerkt in 20 basisprincipes. De uitvoering van deze principes is op elke jenaplanschool verschillend want ieder team zoekt zijn eigen weg binnen het concept. Verandering en verbetering van het onderwijs wordt ook in onze school als een nooit eindigend proces gezien; een wisseling tussen denken en doen.

De nadruk ligt op de praktische vormgeving van het dagelijkse onderwijs. Het belangrijkste begrip is de pedagogische situatie. Daarmee bedoelen we dat niet de onderwijsdoelen op de eerste plaats komen maar de opvoedingsdoelen. Kinderen moeten zich veelzijdig kunnen ontwikkelen op school. Zij moeten niet alleen veel leren over de wereld om hen heen, maar vooral ook belangrijke waarden ontwikkelen. Enkele daarvan zijn: respect en zorg voor anderen en voor de wereld van de natuur; actief, kritisch en onderzoekend deelnemen aan de samenleving en daarin je verantwoordelijkheid nemen. Alle momenten in het dagelijkse onderwijs moeten op een of andere manier doordrenkt zijn van mogelijkheden om deze waarden te ontwikkelen en je zelf zo breed mogelijk ontplooien.

  Zie volgende tab: essenties jenaplan

Kijk voor meer informatie op http://www.jenaplan.nl/

of het animatiefilmpje van de jenaplanvereniging:
https://youtu.be/ahj9TBCiI9c