Ga naar de website van Proloog

Jenaplan KindCentrum, JKC

nleiding

Openbare basisschool Oldenije wordt samen met kinderopvang Sinne, een Integraal Kindcentrum. In het voorjaar van 2016 zijn we in het traject gestapt van school en kinderopvang naar een IKC. Een uitdagend, interessant project met vele ontmoetingen.   

Obs Oldenije is een Jenaplanschool. Samen met locatie Jacobijnerkerkhof van kinderopvang Sinne werken wij op gelijkwaardige basis aan de vorming van een Integraal Kindcentrum. Een IKC waar ouders en kinderen hebben te maken met één organisatie, één pedagogische missie en visie met doorgaande ontwikkelingslijnen en een sluitend aanbod gedurende de dag.
Na vele brainstormsessies en oriënterend onderzoek ligt er nu een eerste concept waarin we gezamenlijk gekomen zijn tot een profilering van een Jenaplan Kindcentrum.

Ambities van ons Jenaplan Kindcentrum

·        Een Jenaplan Kindcentrum voor kinderen van 0 t/m 13 jaar waar kinderopvang en onderwijs, op gelijkwaardige basis, samenwerken.

·        De speelleergroep aan laten sluiten bij de schooldagen.

·        Aanbod voor – en naschoolse opvang voor alle dagen aan laten sluiten bij de schooltijden.

·        Alle kinderen die willen moeten geplaatst kunnen worden bij zowel de BSO als SLG.

·        Geen wachtlijst meer voor de school.

·        Eén team.

·        Eén gebouw.

·        Voortdurend samen kijken naar wat we samen kunnen doen, mét respect voor het verschil.

·        Communicatie voor iedereen binnen het JKC helder en eensluidend.

Een Integraal Kindcentrum  voor kinderen van 0-13 jaar en hun ouders, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen, ontspannen en ontmoeten. Bij de conceptontwikkeling wordt gestart vanuit de ontwikkelingsvraag van het kind en dat wat de ouders nodig hebben. Ons Kindcentrum biedt onderwijs en opvang, cultuur, spel en zorg in samenhang en doet een beroep op alle talenten van kinderen. De meerwaarde van het Kindcentrum gaat verder dan de voordelen van doorgaande ontwikkelingslijnen in één gebouw. Kinderen ervaren bij ons dat zij deel uit maken van een organisatie waar volwassenen samen met kinderen werken aan hun welbevinden, ontwikkeling en vorming. In ons Jenaplan Kindcentrum vormt het pedagogisch beleid - voor ontwikkeling én educatie - het fundament.  De rol van de leerkrachten en pedagogisch medewerkers is daarbij cruciaal. Zij werken samen vanuit het belang van de kinderen, met kennis vanuit verschillende disciplines. 


In de toekomst worden hier zaken geplaatst, die betrekking hebben op het JKC en de ontwikkeling ervan.