Ga naar de website van Proloog

let op: zoals we hebben laten weten via de mail van 18 september en de nieuwsbrief van 29 september gaan we staken op 5 oktober. De school is gesloten.

Het schoolreisje van de groepen 5/6 ging dit jaar naar de Natuurschool in Lauwersoog.
Meer foto's van dit schoolreisje staan bij de volgende link: Natuurschool Lauwersoog


Het nieuwe Oldenijeteam voor het schooljaar 2017-2018

 

 


De schoolgids schooljaar 2017-2018 : Oldenije_schoolgids17-18_web.pdf


De Oldenije vakantie foto opdracht.....

 
Meester Meile met pensioen

Met een prachtige freakshow door ouders en collega's  in theater Romein werd het pensioen
van meester Meile ingeluid, daarbij was ook nog een rol weggelegd voor de scheidende juf Edith..
Na de show een slotfeest met kermis op het plein, dat aan het eind van de ochtend werd
benoemd tot het "Meester Meileplein".

Foto's van de afsluitende festiviteiten op meester Meile met pensioen


Afscheid juf Edith


Na 42 jaar nam juf Edith afscheid van het onderwijs. Ze begon in Haarlem als onderwijzeres
op een Montessorischool. Ze werd naar Leeuwarden gehaald om het montessorionderwijs
handen en voeten te geven en werd hier directeur. Vanwege persoonlijke omstandigheden
begon ze 17 jaar geleden als onderwijzers op onze school. De afgelopen weken nam ze afscheid
van haar groep en haar collega's. Van de bovenschools directeur ontving zij een bloemetje
namens Proloog. Een impressie bij juf Edith met pensioen


Afscheid meester Meile

Onze directeur meester Meile neemt na 42 jaar afscheid van het onderwijs. Vandaag een korte viering met alle Oldenijekinderen
die meester Meile toezongen met twee kippenliedjes, want dat meester Meile het kippenhok geïntroduceerd heeft op onze school
dat moest hij weten. "Kunnen die kippen zonder haan?".
Onze scheidende directeur kreeg cadeautjes, waaronder een mooie knuffelkip.
Meer foto's bij Afscheid meester Meile .


Afscheid meester Meile

 Eindmusical groep 8

 

De kinderen van groep acht maakten een eigen prachtige eindmusical die in de open lucht op het plein werd gehouden.
SUPER! Meer foto's op Eindmusical groep 8 


Afscheid groep 8 met afscheidsboekjes


Afscheid van groep acht met uitdeling van de speciaal voor elk kind apart gemaakte afscheidsboekjes.
Deze leerling weet al goed dat de jeugd de toekomst heeft : "We are the future.:
Meer foto's bij groep 7 en 8: Afscheid groep 8


Nieuwe directeur Oldenije...

Karin Dokter uit Groningen is met ingang van 1 september de nieuwe directeur van de Oldenije.
Karin komt de komende weken af en toe langs om nader kennis te maken met de Oldenije.

Aan de bewegwijzering zal het niet liggen om de Oldenije te vinden.

 

Triest.......

Onze kuikens zijn dood in het kuikenhok gevonden....
Waarschijnlijk dood gebeten door een steenmarter.
Alle kinderen konden passend afscheid nemen met een moment van stilte.


Onder de appelboom hebben we ze begraven.


Jenaplan Kind Centrum? Wensen en verwachtingen.

Op 11 april 2017 gingen ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers met elkaar in gesprek over de
samenwerking tussen ouders, school en kinderopvang. Over waar we blij mee zijn en over de wederzijdse
wensen en verwachtingen. Actief Ouderschap leidde de avond.
zie link voor uitgebreid verslag: Wensen en verwachtingenavond Oldenije en Sinne 11042017 (2) (3).pdf


Woensdag 21 juni 7e editie Jaarlijkse Oldenije Kuier

bekijk de foto's op Foto's JOK


Voordracht op Oldehove poëziefestival 

 

Hannah, Sarah, Nova en Zilver droegen hun gedichten voor als start van het Oldehove poëziefestival.
Meer foto's op Poëziefestival Oldehove.


Kleuters aan de slag: al het rijdend materiaal naar de wasstraat...

schoolslagbal en schoolvoetbaltoernooi 2017

Kinderen uit de groepen 7-8 kwamen in actie op het jaarlijkse schoolvoet- en slagbal.
Meer foto's kun je zien op Slagbal - en voetbaltoernooi.


sportdag 17 mei '17

Heerlijke sportdag van de groepen 3 t/m 8. Het weer kon niet beter, de sfeer kon niet beter. Alle hulpouders bedankt. Meer foto's kun je vinden bij sportdag 17-5-'17 .


Klaar voor de start? AF ...


kuikens...

In plaats van kaarten.........de geboorte van onze kuikens. Zondagavond 23 april kwamen de eerste kuikens uit het ei.
Intussen zijn er 12 kuikens......


Oldenije zoekt nieuwe directeur

Sollicitatiebrieven met CV kunnen, o.v.v. vacature directeur Obs Oldenije
tot en met woensdag 10 mei 2017 worden gemaild naar info@proloog.nl.

Nieuwsgierig? Bekijk de vacature:

Vacature directeur Oldenije met profiel 20042017.pdf


Elfscholenfietstocht.....Koningsspelen

 


Hart en ziel over duurzaamheid

De kinderen van de groepen 5 en 6 storten zich de afgelopen weken met Hart en Ziel
op het onderzoeken van duurzaamheid. Vandaag en morgen presenteren zij het in de
eigen groepen met toneel, muurkranten, 3D-objecten, power point presentaties,
spandoeken enz. over ontbossing, broeikaseffect, alternatieve energiebronnen,
plastic soep en meer. Foto's zijn te zien op  fotoalbum 5-6


Kranslegging en herdenking bij Joods Monument


De jaarlijkse kranslegging bij Joods Monument en herdenking in de Waalse Kerk
met kinderen, vertegenwoordigers van gemeente, verzet en joodse gemee
nschap.


Adoptie Oldehove 
           

https://youtu.be/g8ZKoHjA5os

 
De groepen 5 en 6 hadden de jaarlijkse adoptiedag van de Oldehove. Hier zingen ze het nieuwe Oldehovelied samen met de singer/songwriter Sake Hijlkema aan de voet van de Oldehove als opening van het Oldehovejaar, vanaf 1 april weer open voor publiek. Meer foto's op Oldehove 5-6


Jenaplan Kind Centrum ?

Dinsdagavond 11 april een speciale ouderavond
van 19.30 tot 21 uur over Jenaplan Kind Centrum, JKC. Wat is een JKC, wat verwachten we van ons JKC en wat willen we geregeld zien? Een introductie over wensen en verwachtingen van Oldenije-ouders, medewerkers en Sinne-ouders en medewerkers. Een interactieve avond over samenwerking tussen ouders en school met gesprekleiders van Actief Ouderschap.

 


 - agenda: Algemene Ouderavond.docx

- jaarverslag OR 15-2016:Algemeen jaarverslag Ouderraad obs Oldenije 2015-2016.doc

- balans 15-2016:getekende def balans 2015-2016.pdf

 


Groepskrant Vlinders n.a.v. Broodje Poëzie :vlinders groepskrant poezie.pdf


TSO-koor

 

De kinderen kunnen zich aanmelden voor een looptraining op maandag of donderdag en
op dinsdag voor het TSO-koor. Dat is samen zingen met Leonie Peerboom.


over hoogbegaafdheid....op proloogscholen.


Jarenlang hebben
we het project 8+ denkers gehad om tegemoet te komen aan de behoeften
van
de hoogbegaafde kinderen en uiteindelijk ook aan die van de hoog intelligente kinderen.
Daar gaat een einde aan komen.

Proloog gaat de regie in eigen hand nemen en is bezig een breed aanbod te organiseren voor

hoogbegaafde kinderen. Niet alleen voor die kinderen uit groep 8, maar uit alle groepen van de

basisschool.

Brief aan ouders mbt gr 8 denkers, hoogbegaafd, hoog intelligent.pdf

Wat doet het Centrum voor Talentontwikkeling (CvTO)?

Het CvTO is een initiatief van de gemeente Leeuwarden om talentontwikkeling te stimuleren.
Ieder kind met een bijzondere gave of bijzondere interesse wordt binnen het CvTO uitgedaagd om dat talent verder te ontwikkelen.

nieuwsbrief centrum Talentontwikkeling.docx


Bezoek aan Alma-Tadema tentoonstelling
De groepen 5 en 6 bereidden zich goed voor op de Alma-Adema tentoonstelling, het werd dan ook een succes. Hier poseert een deel voor "Ode aan Bacchus"

Viering Broodje Poëzie...

  

Goed bezig tijdens de TSO...
Kinderen kunnen tijdens TSO mee doen aan een looptraining onder de deskundige leiding van Victor. Een keer per week
trainen de liefhebbers uit de groepen 3 t/m 8 in de Prinsentuin.kerst vieren.....een kinderviering van kinderen met ouders
Een viering van de kinderen van groep 1 t/m 4 en een viering van de groepen 5 t/m 8 in een bomvolle Doopsgezinde Kerk.
Kijk ook bij foto's groepen
of de volgende link over viering groep 1 t/ 4 : https://goo.gl/photos/ZaTtEWaQBeFd5Tcv8


Santarun......ook Oldenijekinderen rennen door de binnenstad.

 

 

 

 

 

 

 

Roetveegpietje gesignaleerd op de Oldenije

 

 


 

 

College tour met als speciale gast: Rients Gratama

 

 

Wat wil je weten van de cabaretier, acteur, schrijver, dichter en presentator Rients Gratama?
De kinderen stelden vragen aan deze 84 jarige beroemde Fries over zijn talent, zijn jeugd, zijn oorlogservaringen,
plankenkoorts, beroemd zijn en zijn toekomst....Een mooie en interessante middag in het Tryatergebouw.Meer foto's van deze College Tour met Rients staan bij "foto's groepen".


 

Vreemde snuiters op bezoek...

Een verrassend bezoekje...
Andre & Alfred hadden een prijs gewonnen op het filmfestival en kwamen langs bij de groepen 3-4 en 1-2 ;
een gesprekje over de toekomst en het verleden, filmpje kijken en ze deelden handtekeningen uit.

 

Vreemde snuiters...bij gr 3-4

Een uil en buizerd doen vliegdemonstratie in de klas.....

 

leren programmeren

Cubetto heet dit spel voor groep 1 t/m 4 waarbij de kinderen leren 'programmeren'. Een robot voert zijn opdrachten uit
als je hem de juiste commando's geeft. Welke opdracht zullen we geven? Doet de robot wat we willen? Vol aandacht en
verwondering zien ze hoe de robot op wielen de opdrachten uitvoert die Halle geeft.

Feestje voor Oldenije ouders zaterdag 19 november

voorverkoop start volgende week....


Naamdichten OLDENIJE

Alle Veelvraatjes van groep 5a/6a hebben een naamdicht over de OLDENIJE gemaakt. Alle 26 acrostichons zijn nu gebundeld en te vinden bij Kinderwerk http://www.oldenije.nl/Portals/118/docs/naamdichten%20Oldenije.pdf?ver=2016-10-14-165907-097


 

Viering..........Groepsnamen presenteren 

Alle groepen deden een presentatie om de nieuwe dierengroepsnamen met een yell, dans of lied 'wereldkundig' te maken;
de tijgers, de zwarte panters,de veelvraatjes, de cheeta's, de kittens, de kwakende badeendjes, de vlinders en de vurige vosjes.


 

Een kinder-inzamelingsactie voor het dierenasiel De Wissel

Iedere dag gingen kinderen langs de groepen met grote boodschaptassen in de week van dierendag...


De appeloogst gaat naar de appel-fabriek. De eerste maand...

 

Alle groepen kozen een eigen groepsnaam, deden activiteiten om 
elkaar beter te leren kennen en wisselden vakantie ervaringen uit....
                                                             

                                                                  


Het Oldenijeteam is weer klaar voor het nieuwe schooljaar!

 


 

 

De INFO-gids schooljaar 2016-2017 :    

                                            Oldenije_schoolgids2016_web.pdf

en het jaarverslag schooljaar 2015-2016 : Jaarverslag_Oldenije_lowres.pdf


Zie tab foto's groepen (menu links)
voor vakantiefoto's Oldenije kleurt deze zomer

 

 

"Oldenije kleurt deze zomer" is de naam van onze zomeractie.

Neem je stoepkrijt mee, maak een mooie tekening in de vakantie en zet die (met jezelf) op de foto.

Na de zomer meenemen of opsturen met jouw naam en groep naar meester Meile.  


Color-run als afsluiting van het schooljaar 2015-2016Een kleurrijk einde van ons schooljaar! :) Voor meer fleurige en kleurige foto's, kijk op http://www.oldenije.nl/fotos-groepen/AlbumID/7709-41893


 

Ja, dit is een droomtekst voor iedere Jenaplanschool!

en dat staat op ons raam bij de ingang.

En er is nog meer......


Op natuuravontuur naar de Froskepôlle...Alle groep 3-4 kinderen vermaakten zich een dag op de Froskepôlle met takken slepen, hutten bouwen,
broodjes bakken, zwemmen en spelen...


 Goed nieuws van de inspectie!

 

     De inspectie deed een kwaliteitsonderzoek op school en concludeerde
     dat o.b.s. Oldenije  haar kwaliteit op orde heeft. De belangrijkste oordelen waren:
     • Er is sprake van een gedeelde visie, geactualiseerde visie, gebaseerd op het Jenaplanconcept.
     • De school haalt voldoende eindresultaten.
     • De leerlingen zijn zeer betrokken tijdens de lessen en tijdens het werken, omdat de lessen
        betekenisvol zijn en de leer- en vormingsgebieden veel in samenhang worden aangeboden.
     • De school biedt een breed aanbod. Een volgende stap is het koppelen van de activiteiten
        aan leerlijnen en leerdoelen.
     • Er is sprake van een veilig en prettig schoolklimaat waarin leerlingen worden ondersteund,
        gestimuleerd en uitgedaagd in hun leren en ontwikkeling. De school besteedt gerichte aandacht
        aan sociale vaardigheden van leerlingen en dat is terug te zien in de manier waarop leerlingen
        en leraren met elkaar omgaan.
     • Er is een breed draagvlak bij de leraren om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering.
        Het hoge arbeidsethos van de teamleden heeft zijn weerslag in de hoge werkdruk.

              Ja, dit zijn bevindingen waar we trots op zijn!
      

 


 

https://twitter.com/oldenije/status/566291249012170754

https://twitter.com/oldenije/status/566324813049102336

 

 

 

 

 

 

 

Twitter berichten